تولیدکننده دستگاه الکترونیکی
خانه / مساحی چرم

مساحی چرم

مساحی چرم، دستگاه هی  است که بسیار با اهمیت برای شرکت های چرم سازی است .دستگاه های اندازه گیری در کل دنیا از اهیمت ویژه ای برخوردار  خیلی هم گران است . دستگاه مساحی چرم و یا پازنی چرم ایرانی اتوماتیک جایگزین مناسب دستگاه پازن اتوماتیک خارجی می باشد

دستگاه اندازه گیری ابعاد چرم اتومات 2021 | بهترین قیمت دستگاه پازن چرم ایرانی

Automatic leather measuring device

دستگاه اندازه گیری ابعاد چرم اتومات برای اولین بار در ایران با مهندسی معکوس دستگاه اندازه گیری ابعاد چرم شرکت دی مکسان ترکیه در ایران به سفارش یکی از شرکت های بزرگ چرم مشهد در چرم شهر مشهد تولید و تحویل گردید . قیمت ماشین آلات چرم سازی گران می باشد و از خروج ارز جلوگیری و با قیمت بی نظیر با دستگاه پازی چرم دی مکسان ترک

توضیحات بیشتر »
بازرگانی نیکان